Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2011

aisutrom
8746 fd0e
Reposted fromelisanorz elisanorz viamerydocholery merydocholery
aisutrom
1508 28c1 390
mistrz świetlicki, parasolki. 
Reposted frometa eta viadariankaxd dariankaxd
aisutrom

Jaki on musiał być wyjątkowy, że dla niego, złamała wszystkie swoje zasady.

Reposted frommnu mnu viadariankaxd dariankaxd
aisutrom
Ręce mam teraz bardziej spokojne, do miasta już tak się nie rwę, wciąż lubię wiatr...
— A.Osiecka
Reposted fromfromaage fromaage viadariankaxd dariankaxd
aisutrom
8918 1c67 390
Reposted bytristezzahellucination
aisutrom

Jesteśmy przesiąknięci
dymem z papierosów, cytrynówką, upodleniem.
Mamy to w genach
Niszczenie się, upadanie na samo dno.
Nie próbuj nas zrozumieć
Nie próbuj nas uratować.

Reposted fromcarre carre viadariankaxd dariankaxd

October 26 2011

aisutrom
8730 17f0 390
aisutrom
Wiem, że się zmieniłam. Niekoniecznie na lepsze.
Reposted frommefir mefir viadariankaxd dariankaxd
aisutrom
8692 53fb 390
Reposted byunspokenthoughttoscaredtolivelaflaca
aisutrom

"Nie no ja mimo wszystko wierzę, że będzie dobrze ... ale najebać się nie zaszkodzi."

Reposted fromolk olk viadariankaxd dariankaxd
aisutrom
8677 324c 390
Reposted byRavaladlivebeforeyourdeadmiuko
aisutrom
  Każdy człowiek zdaje sobie sprawę, że istnieje jakaś część nas samych gdzieś całkowicie poza nami.
— Wichrowe wzgórza
Reposted fromdziaba dziaba viadariankaxd dariankaxd
aisutrom
2553 7076 390
Reposted frompapercup papercup viaannikaflood annikaflood
aisutrom
Bez względu na to, co się wydarzyło, możecie z tego wyciągnąć jakąś korzyść. Jeżeli uda wam się nawzajem zrozumieć.
— Haruki Marakami - "Norwegian Wood"
aisutrom
Jak się ma dla kogo wstawać, to się lubi nawet poniedziałkowe poranki. 
Reposted fromdiammond diammond viaconsequence consequence
aisutrom
4580 93f2 390
Reposted fromcute-guy cute-guy viamynameisMaelle mynameisMaelle
aisutrom
8400 d19a 390
Reposted bydareenlivebeforeyourdead
aisutrom
TELL
ME
I
CAN't
&
I'LL
SHOW
YOU
I
CAN
aisutrom
8374 3c6d 390
aisutrom
Żyłam jak chciałam
i
umrę jak mi się podoba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl